Aktuálne novinky

  • Spustenie stránky SYN 2013. 14. júl 2013

Informácie

Podujatie: 6. ročník Slovenských Yoyo majstrovstiev (SYN 2013)

Dátum: 28. september 2013 (sobota)

Miesto: Tanečné divadlo ELLEDANSE, Miletičova 17/B, Bratislava (bližšie informácie)

Ubytovanie: si môžete rezervovať napríklad v týchto hosteloch: backpackers.sk alebo possonium.sk - cena je od 15€ na osobu/noc.

Prihlášky: Formulár na prihlášku, posielajte najneskôr do 25. septembra 2013, uľahčíte nám i vám prácu, prihlášky poslané po tomto termíne nebudú brané do úvahy a bude sa dať registrovať len na mieste

Kategórie a cena:

Kategória   Kvalifikácia Finále Registrácia do 25.8 Registrácia
do 25.9
Registrácia
od 25.9
1A začiatočníci SLOVAK - TRICKLIST 5 € 5 € 5 €
1A semi pro SLOVAK SPORT LADDER PRVÝCH 10 Z KVALIFIKÁCIE
1,5 min. FREESTYLE
8 € 10 € 13 €
1A pro SLOVAK 1 min. FREESTYLE PRVÝCH 10 Z KVALIFIKÁCIE
3 min. FREESTYLE
8 € 10 € 13 €
4A OPEN - 3 min. FREESTYLE 8 € 10 € 13 €
5A OPEN - 3 min. FREESTYLE 8 € 10 € 13 €
Viac ako 1 kat. SLOVAK/OPEN - - 10 € 12 € 15 €
1A OPEN - 2 min. FREESTYLE 8 € 10 € 13 €

POZNÁMKY:
  • Súťažiť vo viac ako jednej kategórii znamená: že sa môže súťažiaci prihlásiť do ľubovoľnej kategórie 1A a k tomu môže súťažiaci súťažiť ešte aj v 4A a/alebo 5A.
  • Ak sa Slovenský yoyer prihlási do kategórie OPEN nemôže sa už prihlásiť do žiadnej kategórie 1A určenej len pre Slovákov.
  • Nasadený priamo do finále 1A PRO je Martin Prochászka - Yoyo Majster Slovenska 2012

Kontakt: syn( zavináč )yo-yo.sk

Stránka SYN 2008, SYN 2009, ASYN 2010, SYN 2012

...sponzori...
Yo-yo.sk
SYA.sk
YoyoFactory

Yo-Yo.com

Magicyoyo

Slusny.net

OneDropYoyos.com

Yoyoraven
Kendama.cz

...udalosť na Facebooku...