Pravidlá

Pravidlá povinných trikov

 1. Vo všetkých kategóriách je možnosť návratu yoya bindom (cez slučku). Pri nepodarenom binde sa celý trik počíta ako neúspešný.

 2. Trik musí byť zakončený chytením yoya do jednej ruky, tak aby sa yoyo pri návrate neodrazilo od tela, alebo by pri chytení pomohla druhá ruka.

 3. Po zakončení triku musí byť vždy správne navinúť string = bez uzlu. Rozhodca si môže vždy vyžiadať kontrolu stringu.

 4. Všetky yoyá musia byť schopné vykonať minimálne 3 sekundového sleepera. Rozhodca si môže kedykoľvek vyžiadať kontrolu tejto vlastnosti.

 5. Priestor pre predvedenie triku je vyznačený páskou, kriedou alebo akýmkoľvek iným zreteľným spôsobom, pričom šírka vyznačenia sa považuje za priestor mimo hraciu plochu. Veľkosť hracieho priestoru je štvorec vo veľkosti 75x75 cm.

 6. Každý hod v hracom priestore sa automaticky považuje za pokus o trik.

 7. Všetky triky musia byť predvedené tak, že súťažiaci stojí oboma nohami vo vnútri hracieho priestoru. Akýkoľvek pokus súťažiaceho s nohou (nohami) mimo priestor sa považuje za neúspešný pokus.

 8. Pre súťažiaceho, ktorý je práve na rade (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený priestor), sú povolené iba tieto triky: Throwdown, Sleeper, Forward pass, jeden Loop the loop, alebo úpravy stringu. Pokus o súťažný trik (mimo hore uvedených) je automaticky považovaný za neúspešný pokus v danom triku.

 9. Pokiaľ sa súťažiaci nachádza mimo hracej plochy, môže string upravovať buď manuálne alebo natiahnutím nového stringu rovnakej dĺžky ako bol string predchádzajúci (+/- 2 cm).

 10. Pokiaľ nohy súťažiaceho opustia pri vykonávaní triku vyznačený priestor, automaticky sa daný trik považuje za neúspešný.

 11. Pokiaľ nie je u triku uvedené inak, nie sú pri jeho vykonávaní povolené akékoľvek minutia stringu a podobné chyby.

 12. Súťažiaci môže použiť akékoľvek yoyo. Pokiaľ nieje uvedené inak, je možné použiť iba jedno yoyo, jeho výmena je možná iba pokiaľ to dovolí rozhodca (rozbitie yoya a pod.). Na tie-break sa musí použiť iba jedno yoyo.

 13. Skracovanie stringu pomocou omotávania okolo ruky alebo prstu z dôvodu jednoduchšieho predvedenia triku je zakázané. Všetky triky musia byť predvedené s plnou dĺžkou stringu (šnúrky).

 14. Opakovanie daného triku je možné tak dlho, dokiaľ jeho predvedenie nie je čisté. Tzn. Je možné miesto desiatich Loopov predviesť loopov dvadsať, s tým, že zakončenie musí byť čisté. Bodové ohodnotenie však zostáva rovnaké.

 15. Akýkoľvek súťažiaci, ktorý nie je práve hodnotený a bude rušiť práve hodnoteného súťažiaceho, alebo rozhodcov pri ich výkone môže byť diskvalifikovaný.

 16. Rozhodnutí rozhodcu/ov je konečné.

Hodnotenie povinných trikov pre kateg. 1A začiatočníci

Bodové hodnotenie:

Na každý trik sú dva pokusy. Prvý úspešný je ohodnotený 5-timi bodmi, druhý potom 3-mi bodmi. Víťaz je určený jednoduchým súčtom bodov.

Hodnotenie povinných trikov pre kvalifikáciu kategórie 1A SEMI PRO

Sport ladder:

Triky idú postupne za sebou, na každý trik je len jeden pokus. Hráč môže urobiť raz chybu. V tomto prípade sa mu zapíše trik ako pokazený a pokračuje v ďalšom triku. Keď hráč pokazí aj druhý trik, tak sa mu počíta posledný kompletný trik a on končí.

Pravidlá pre Freestyle

 1. Súťažiaci predvedie freestyle so sprievodom muziky vybranej podľa vlastného výberu.

 2. Dĺžka freestylu:

  1. finále 1A Semi Pro - 1:30 min.

  2. kvalifikácia 1A Pro - 1:00 min.

  3. finále 1A Pro, 4A Divízia a 5A Divízia – 3:00 min.

  4. Open divízia – 2:00 min.

 1. Keď začne muzika, začne freestyle. Triky predvedené pred začiatkom hudby sa nezapočítavajú do freestylu!

 2. Muzika nemôže obsahovať žiadne rasistické a xenofóbne podtexty a iné neprípustné prvky (nadávky, apod.) a to ani v cudzojazyčnom znení. V opačnom prípade bude súťažiaci diskvalifikovaný. Pokiaľ si nie ste istý svojim výberom muziky, poraďte sa s rozhodcami (minimálne tri dni dopredu pred súťažou).

 1. Muzika musí byť vo formáte .mp3

 2. Záznamové médium a pesnička musí byť označená následne: KATEGÓRIA_MENO_PRIEZVISKO. V prípade ak je kvalifikáciou 1min. freestyle a následne finále musia byť skladby označená následne: 1min_KATEGÓRIA_MENO_PRIEZVISKO a 3min_KATEGÓRIA_MENO_PRIEZVISKO.

 3. Skladba, ktorú chcete použiť musí byť v jednej stope. Pre freestyle bude prehraná iba jedna stopa. Pokiaľ je skladba dlhšia ako čas stanovený organizátorom pre freestyle bude zastavená medzi x:00 a x:01. Pokiaľ je kratšia, tak jej koniec ukončuje freestyle tzn.: koniec stopy znamená koniec freestylu.

 4. Pokiaľ sa muzika náhodne zastaví, môže si súťažiaci vybrať, či bude pokračovať tam kde sa hudba zastavila, alebo začne freestyle (voľnú zostavu) znova.

 5. V prípade, že dôjde omylom k spusteniu inej skladby, než si súťažiaci vybral a súťažiaci na to upozorní čo najskorej po spustení zlej skladby, môže požiadať o spustenie správnej skladby (freestyle predvedený na chybne pustenú muziku sa do hodnotenia nezapočítáva).

 6. Pri predvádzaní freestylu môže súťažiaci použiť iba veci dopredu prinesené na pódium, a nie veci podané z publika!

 7. Pri predvádzaní freestylu môže súťažiaci použiť viacej yoyí a môže ich ľubovoľne meniť, ale ich výmena je penalizovaná a hodnotená ako chyba.

Hodnotenie Freestyle

Celkové hodnotenie freestylu sa skladá z dvoch častí - technické a umelecké prevedenie a to v. pomere 70% technické a 30% umelecké.

 1. Hodnotenie technického prevedenia:

  1. K hodnoteniu technického prevedenia používajú rozhodca zaznamenávanie plusových a mínusových bodov. Vykonaným trikom sú priraďované body na základe ich obtiažnosti, kvality prevedenia a ďalších faktorov - viď. nižšie.

  2. Základné a opakované triky a trikové časti sú hodnotené menej ako ťažké a riskantné triky a trikové časti. Ďalšími faktormi, okrem obtiažnosti, ktoré môžu zvýšiť bodové ohodnotenie sú okrem iného: rýchlosť, priestorový rozsah, chytenie naslepo, originalita atď.

  3. Vo všetkých kategóriách sú body odpočítané okrem iného za zle vykonané triky a trikové časti, jasné minutie povrázku, stratu kontroly, nepodarený bind, minute "slack" triky a "lacerácia", veľký počet nekontrolovaných "loopov", skazené odhody a chytenie vo 4A a 5A atď. Ďalšie body sú zvyčajne odpočítané za namotávaniue a reštart yoya po chybe a za výmenu yoya / yoyí. Úmyselné a/alebo nebezpečné odhodenie yoya do publika je hodnotené 5-timi mínusovými bodmi a opakované porušenie tohto pravidla môže viesť k diskvalifikácii. Toto pravidlo je účinné pred, v priebehu i po ukončení freestylu.

 1. Hodnotenie umeleckého prevedenia:

  1. Umelecké prevedenie je hodnotené udelením 0-3 bodov v každej z piatich (vo finále) alebo troch (kvaifikace) kategórií.

  2. Päť kategórií hodnotených vo finálových freestyle:

   1. Interakcia s publikom

   2. Prezentácia (choreografie, využitie pódia, oblečenie)

   3. Kontrola tela (elegancie)

   4. Čistota trikov a freestylu

   5. Variabilita a riskantnosti trikov

  3. Tri kategórie hodnotené v kvaifikačnch freestyle:

   1. Celková kvalita

   2. Čistota trikov a freestylu

   3. Variabilita a riskantnosti trikov

Špecifické pravidlá jednotlivých kategórií

Špecifické pravidlá pre kategóriu 1A:

 1. Nie je dovolené použiť viac ako jedno yoyo naraz. Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.

 2. Nie je povolené odnímať šnúrku (string) z yoya (offstringové triky). Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.

 3. Nie je povolené použiť yoyo s protizávažím (counter-weight). Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.

 4. Moebius a triky typu "Skyrocket" sú povolené.

 5. Typické triky a ich časti ktoré sú hodnotené sú okrem iného: Mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release Catches (like Suicides / Iron WHIPS), slack Catches, re-generations, binds apod

Špecifické pravidlá pre kategóriu 4A:

 1. Je povolený akýkoľvek počet "offstringových" yoyí naraz.

 2. Typické triky a ich časti ktoré sú hodnotené sú okrem iného: typy trikov 1A, launches, tosses, Catches, regenerations, grinds, intentional bounces off body parts or the stage back to a catch, boingys or other types of bounces between strings.

 3. Triky a ich časti vykonané menej riskantným spôsobom sú hodnotené menej ako typicky offstringové triky kedy sa yoyo objavuje mimo šnúrky (stringu) a pod.

Špecifické pravidlá pre kategóriu 5A:

 1. Body sú udeľované len pokiaľ je counter-weight (protizávažie) aktívne využívaný a alebo presúvaný medzi rukami. Triky vykonávané s držaním protizávažia v ruke po celú dobu sú považované za 1A triky a sú hodnotené málo alebo vôbec.

 2. Môže byť použité ľubovoľné množstvo yoyí s protizávažím naraz aj ľubovolné množstvo protizávaží naraz.

 3. Typické triky a ich časti ktoré sú hodnotené sú okrem iného: typy trikov 1A s využitím protizávažia, aerial releases and Catches, grinds apod.

Rozhodnutie rozhodcov je konečné.

...novinky...

- Spustenie stránky SYN 2013. 14. júl 2013

...udalosť na Facebooku...